Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (1)

Κεφάλαιο Α'


1
 Ὁ καθένας πρέπει νά φαντάζεται πώς αὐτός πρέπει νά σώσει το ἔθνος του (*). Ὁ καθένας γεννήθηκε σωτῆρας του ἔθνους του, λίγοι ὅμως ξέρουν πώς γεννήθηκαν τέτοιοι, δηλαδή πώς αὐτοί θα το σώσουν, ἄν θέλουν. Πρέπει νά φαντάζωμαι πώς ἀπό μένα μόνον ἐξαρτάται ἡ σωτηρία του ἔθνους, καί, ἄν δέν ἤμουν ἐγώ, δέ θα ἦταν κανένας ἄλλος πού νά τό σώση ἤ νά μήν κοιτάζω τί κάνουν οἱ ἄλλοι καί νά φαντάζωμαι μόνον πώς ἐγώ ἔχω τό μεγάλο χρέος τῆς σωτηρίας. 

15
 Ἄν εἴμαστε ζωντανό γένος, δέ θά κολλήσουμε στό πολιτικό σύστημα πού μᾶς κάθησαν. Τό σύνταγμα καί οἱ βουλευτές εἶναι μιά ἀρώστεια. Δέν εἶναι ἠ ζωή μας. Ἤ θά μᾶς πεθάνη ἤ θά ψοφήση τέλος πάντων αὐτή. Καί θά ζήσωμε τότε μέ ἄλλο σύστημα πολιτικό, πού νά μᾶς ἔρχεται καλλίτερα. Πῶς, χωρίς να μάθουν καλά το φυσικό μας, μᾶς κόλλησαν βουλευτές καί συντάγματα; 

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΕΡΓΑ Α΄/ Ὁ Ἑλληνισμός μου καί οἱ Ἕλληνες
Ίων Δραγούμης
Εκδόσεις ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
Σελίδες: 9, 14
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ: http://ethnikistiki-bibliothiki.blogspot.gr/2017/09/2_9.html

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις