Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (2)

Κεφάλαιο Β'

12γ΄
Δέν ἐννοῶ πῶς μπορεῖ νά χαθῆ ὁ Ἑλληνισμός, ἀφοῦ ἐγώ, ὡς Ἕλλην, δέν θέλω νά χαθῶ. Σ' ὅποιο ἔθνος ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού δέν θέλουν να χαθοῦν νά χαθοῦν αὐτοί, ὡς ἄτομα, νά χαθῆ τό ἔθνος τους. Πρέπει νά εἶμαι ἀρκετά δυνατός, ὥστε νά κάμω τούς ἄλλους νά μή θέλουν νά χαθοῦν, ὡς Ἕλληνες. 

16γ΄
(...)
Οἱ Ἕλληνες τί εἶναι;
α) Ἄνθρωποι, κύτταρα. Ὑφή τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς.
β) Οἰκογένεια, σπίτι.
γ) Κοινότης, χωριό, πολιτεία. Ὑπάρχουν ἐπάνω στή γῆ καί ἄλλα εἴδη συστάσεως.
δ) Ἰδέα, Ἑλληνισμός. 

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΕΡΓΑ Α΄ / Ὁ Ἑλληνισμός καί οἱ Ἕλληνες
Ίων Δραγούμης
Εκδόσεις ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
Σελίδα 30 

Διαβάστε το προηγούμενο άρθρο εδώ: https://ethnikistiki-bibliothiki.blogspot.gr/2017/09/1_8.html


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις