ΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (3)

   8. Η αξία μιας ιδέας είναι τόσο μεγαλυτέρα, όσον μας οδηγεί μάλλον εις το να καλλιεργήσωμεν τον εαυτόν μας, παρ΄όσον είς το να διορθώσωμεν την κοινωνία.

  Η κοινωνία δύσκολα διορθώνεται και η ευθύνη μας δι΄ότι ειναι, είναι μικροτέρα απο την ευθύνην που έχομεν δια τον εαυτόν μας. Άνανδρον όμως είναι να ζητούμεν να διορθώσωμεν τους άλλους, προτού να έχωμεν βάλει καν χέρι πάνω μας.

   9. Μήτε εις τας πεποιθήσεις σου, μητε εις τας συζητήσεις σου , να μην λησμονείς τον κώδικα της τιμής κάθε πνευματικού ανθρώπου

  Και ο κώδιξ τιμής επιβάλλει να παραδεχώμεθα οτι και εις τον άλλον υπάρχει ο ίδιος βαθμός ανιδιοτέλειας, καλής πίστεως και ευθύτητος, όπως και εις ήμας. Οτι το ενδεχόμενον της πλάνης υφίσταται και δι΄ημας, όχι μόνον δι΄εκείνον. Οτι ο φανατισμός και ύβρεις είναι δείγμα ιδικής μας τυφλώσεως και αδυναμίας, που δεν βοηθεί καθόλου εις την νίκην των πεποιθήσεων μας. Ότι αυτή η νίκη είναι κάτι πολύ περισσότερον ασήμαντον, παρά η ανταλλαγή γνωμών. Ότι η ύπαρξις ποικιλίας γνωμών είναι η μεγαλυτέρα απόδειξης αληθινά ζωντανού πνευματικού βίου και ότι μόνον εις τον Μεσαίωνα είχεν επιτευχθεί απόλυτος σχεδόν ομοφωνία εις τα θεμελιώδη ζητήματα, αλλά θα επιθυμούσε κανείς να επανέλθωμεν εκεί;

   10. Δεν πρέπει να αφήνουν οι νέοι τον εαυτόν των να καταληφθεί από τον ναρκισσισμόν της νεότητας.

  Όταν ακούωμεν ημείς οι νεότεροι γύρω μας “ έτσι είναι οι νέοι, αυτό είναι το χαρακτηριστικόν της νεότητας” κ.λπ., δεν πρέπει να λησμονούμεν, ότι αυτά λέγονται εις εξήγησιν, όχι εις δικαιολογίαν των πράξεων και των ιδεών μας, δεν πρέπει επομένως να καμαρώνωμεν δι' αυτό. Πνευματικώς ο νέος πρέπει να φιλοδοξεί, όσον το δυνατόν γρηγορώτερα να παύσει να είναι νέος. Νέος πρέπει να ζητεί να μένει πάντα, όσα χρόνια και να έχει, εις την καρδιάν, εις την αγνότητα των προθέσεων, εις την δύναμιν του ενθουσιασμού, εις την φλογερότητα της πίστεως, εις το άδολον αντίκρυσμα κάθε ωραίου, υψηλού και αληθινού. Εδώ δεν πρέπει ποτέ του να γεράσει.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΚΟΥΤΡΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΚΤΟΣ
542 - 543 
Διαβάστε το προηγούμενο εδώ: http://ethnikistiki-bibliothiki.blogspot.gr/2017/09/2_20.html

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις