ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

27α΄ Σχολεῖα

Τά σχολεῖα τά ἑλληνικά τώρα πρέπει να εἶναι γιά δυό σκοπούς
α) ν΄ανοίγουν τό μυαλό καί
β) νά φουσκώνουν τό παιδί μέ τόν ἐθνισμό του.
Γνῶσεις καί μαθήματα πολλά καί μόνος του ὅποιος θέλει μαζεύει. 

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Άπαντα Α' / Ο Ελληνισμός μου και οι Έλληνες / Κεφάλαιο Γ' 
Εκδόσεις ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
Σελίδα: 59 Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις