ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙΝ ΠΑΤΡΙΣ

ἢ οὕτως εἶ σοφὸς ὥστε λέληθέν σε ὅτι μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ' ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι, καὶ σέβεσθαι δεῖ καὶ μᾶλλον ὑπείκειν καὶ θωπεύειν πατρίδα χαλεπαίνουσαν ἢ πατέρα, καὶ ἢ πείθειν ἢ ποιεῖν, ἃ ἂν κελεύῃ, καὶ πάσχειν, ἐάν τι προστάττῃ παθεῖν, ἡσυχίαν ἄγοντα, ἐάντε τύπτεσθαι ἐάντε δεῖσθαι, ἐάντε εἰς πόλεμον ἄγῃ τρωθησόμενον ἢ ἀποθανούμενον, ποιητέον ταῦτα, καὶ τὸ δίκαιον οὕτως ἔχει, καὶ οὐχὶ ὑπεικτέον οὐδὲ ἀναχωρητέον οὐδὲ λειπτέον τὴν τάξιν, ἀλλὰ καὶ ἐν πολέμῳ καὶ ἐν δικαστηρίῳ καὶ πανταχοῦ ποιητέον, ἃ ἂν κελεύῃ ἡ πόλις καὶ ἡ πατρίς, ἢ πείθειν αὐτήν, ᾗ τὸ δίκαιον πέφυκε,· βιάζεσθαι δὲ οὐχ ὅσιον οὔτε μητέρα οὔτε πατέρα, πολὺ δὲ τούτων ἔτι ἧττον τὴν πατρίδα;


Ή τόση είναι η σοφία σου, ώστε δεν έχεις καταλάβει ότι και από τη μητέρα και από τον πατέρα κι απ᾽ όλους τους άλλους προγόνους το πιο πολύτιμο, το πιο σεβαστό, το πιο άγιο, και το πιο σπουδαίο αγαθό είναι η Πατρίδα, και κατά τους θεούς και κατά τους γνωστικούς ανθρώπους, και ότι πρέπει να σεβόμαστε την πατρίδα, να υπακούμε σε αυτή και να την φροντίζουμε, όταν χρειάζεται, περισσότερο από τον πατέρα μας; Και ή να την πείθουμε ή να κάνουμε ότι προστάζει και να παθαίνουμε ότι επιτάσσει αδιαμαρτύρητα, είτε προστάζει να μας δέρνουν είτε να μας ρίχνουν στην φυλακή είτε μας στέλνει στον πόλεμο για να πληγωθούμε ή να σκοτωθούμε, πρέπει να υπακούμε, κι έτσι είναι το σωστό και όχι να αποφεύγουμε την στράτευση ή να υποχωρούμε ή να λιποτακτούμε, αλλά και στον πόλεμο και στο δικαστήριο και παντού πρέπει να κάνουμε όσα προστάζει η πόλη και η πατρίδα, ειδάλλως να την πείθουμε για το αληθινό δίκαιο. Είναι ανόσιο να συμπεριφερόμαστε βίαια στη μητέρα και τον πατέρα αλλά πολύ περισσότερο δεν είναι να φερόμαστε έτσι στην Πατρίδα; 


ΚΡΙΤΩΝ 51 a-c
ΠΛΑΤΩΝ
Εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ
Σελ.: 137

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις