ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κεφάλαιο Γ΄

4α΄ Ἐθνικισμός και ἐνέργεια
(...)
Ὁ ἐθνικισμός εἶναι μορφή τῆς ἐνέργειας. (...)
Ἡ ὕπαρξις ἑνός ἔθνους εἶναι ὅλη ἐνέργεια. Ἅμα παύση νά εἶναι ὅλη ἐνέργεια, χάνεται τό ἔθνος σιγά σιγά. (...)
Λοιπόν, οἱ ἐνεργτικοί ἄνθρωποι δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι έθνικισταί, εἴτε τό ξέρουν εἴτε μή, δέν μπορεῖ παρά νά ζοῦν ἀνάμεσα στό ἔθνος τους καί ἐκεῖ νά ξοδεύουν τή δύναμή τους καί εκεῖ νά παίρνουν δύναμη.

15α΄ Πατρίδα

(...)Ἄν ἀλλάξης ἐθνισμό μέ τόν καιρό καί κάμης ἔτσι ὥστε τα παιδιά σου νά εἶναι λίγο διαφορετικού ἐθνισμοῦ καί τά ἐγγόνια σου πολύ διαγορετικοῦ, καλά, τό νοιώθω. Μά ἄν ἀλλάξης τόν ἑαυτό σου ἔτσι, πού νά λές: “Δέν ἔχω πατρίδα, ubi bene, ibi patria”, νομίζεις πώς εἶσαι καλλίτερος ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους ἤ ὑψηλότερα βαλμένος ἤ ἐξυπνότερος ἤ ἐλεθερώτερος; Ἤ μήπως πίο ἐλεύθερος καί πιό ψηλός και ἔξυπνος εἶναι ἐκεῖνος πού, ἀναγνωρίζοντας τούς δεσμούς του, νοιώθοντάς τους, τούς παραδέχεται; Καί καλλίτερος ἀκόμα καί ἐλευθερώτερος δέν εἶναι τάχα ἐκῖνος πού οὔτε ἀμφιβάλλει, οὔτε ἔχει ἀνάγκη νά ἀναγνωρίση, νά νοιώση γιά νά παραδεχθῆ τή δουλειά του καί οὔτε συζητεῖ τό ζήτημα, παρά, μένοντας στήν πατρίδα του, μένοντας Ἕλληνας ἤ Γάλλος, σκέπτεσαι ἄλλα ἤ ἐνεργεῖ ἤ μόνο ζῆ; Αὐτός μέ φαίνεται τύπος ὑγιέστερος ὁπωσδήποτε. (...)

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΕΡΓΑ Α΄ / Ὁ Ἑλληνισμός καί οἱ Ἕλληνες
Ίων Δραγούμης
Εκδόσεις ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
Σελίδες: 44, 51 
Διαβάστε το προηγούμενο άρθρο εδώ: http://ethnikistiki-bibliothiki.blogspot.gr/2017/09/2_9.html

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις