Η Τομη

 Ανάμεσα στους μονόφθαλμους και μονόποδες από μια ορισμένη "δεξιά", που εσωστρέφουν μόνιμα και μονόπλευρα προς ένα Παρελθόν που πέθανε πλέον, αδυνατώντας έτσι να εξηγήσουν το Παρόν και να προετοιμάσουν το Μέλλον και στους άλλο τόσο μονόφθαλμους και μονόποδες από τ΄  "αριστερά", που εσωστρέφουν μόνιμα και μονόπλευρα προς τα ένα Μέλλον, που δεν γεννήθηκε ακόμη, με τις ίδιες αδυναμίες πρέπει να βρεθεί η Τομή εκείνη που θα χρησιμοποιήσει όλη την Αλυσίδα, ώστε και το Παρελθόν να χρησιμεύσει ως εμπειρία και το Παρόν να σφυρηλατηθεί ορθά και το Μέλλον να γεννηθεί από τον άνθρωπο  και υπέρ αυτού και όχι ανεξάρτητα και εναντίον του...
ΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Ανδρέας Δενδρινός
Εκδόσεις: Ελεύθερη Σκέψις
Σελίδα: 11

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις