ΠΩΣ ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ '40

Η Προδοσία της 28ης Οκτωβρίου 1940

   Το ρωσόδουλον ΚΚΕ ευθυγραµµίσθη µε το γερµανο-σοβιετικόν σύµφωνον Ρίµπεντροπ-Μολότωφ της 23 Αύγουστου 1939 και διεκήρυττε, ότι δεν πρέπει να πολεµήσωµεν κατά του Άξονος και κατηγορεί τον Μεταξά ότι... προετοιµάζει πόλεµον. Απίστευτον κι όµως αληθινόν. Παραθέτω τα αναµφισβήτητα κείµενα.

   Κατ' αρχήν, η Κ.Ε. του ΚΚΕ εις Μανιφέστον της 20 Απριλίου 1940 («Ριζοσπάστης» 2 Μαΐου 1940) διεκήρυξε:

   «Το πέρασµα της βασιλοµεταξικής δικτατορίας στην υπηρεσία των αγγλογάλλων, συντελούµενον µέσα στις συνθήκες της έντασης των σχέσεων τους µε την Ιταλίαν, σηµαίνει -ούτε λίγο ούτε πολύ- πρόσκληση προς τους ιµπεριαλιστές να βγάλουν τα µάτια τους πάνω στα ελληνικά εδάφη και εξουσιοδότηση τους να µην αφήσουν πέτρα πάνω στην άλλη, στην δυστυχισµένη πατρίδα µας» (όρα εις έκδοσιν Κ.Ε. του ΚΚΕ µε τίτλον: «Το ΚΚΕ από το 1918 ως το 1931», τόµ. Α' «Το ΚΚΕ από το 1918 ως το 1926» εις παράρτηµα κειµένων της περιόδου 1932-1941, σελ. 498). 

   Το ΚΚΕ την 30ην Απριλίου 1940 κυκλοφορεί προκήρυξιν προς τον Ελληνικόν Λαόν, όπου έλεγε τα ακόλουθα:

   «Ο πόλεµος, όπου η δικτατορία ετοιµάζεται να σκοτώσει τα παιδιά σου, να φέρει τον θάνατον στα γυναικόπαιδα και την καταστροφή και τον αφανισµό σ' ολόκληρη τη χώρα, δεν είναι αγώνας για την πατρίδα µας... Ο πόλεµος που ετοιµάζει η δικτατορία θα µας οδηγήσει στη µοίρα του Πολωνικού λαού. Η δικτατορία κατεβαίνει στον πόλεµο αυτό µε µοναδικό «σύµµαχο» την ιµπεριαλιστικήν Αγγλία» (ένθ. άνωτ. σελ. 507-508).

   Κι όταν µας επετέθησαν οι Ιταλοί, η Κ.Ε. του ΚΚΕ εξέδωσε Μανιφέστο (7 ∆εκεµβρίου 1940) όπου διεκήρυττε τα έξης:

   «Ο πόλεµος αυτός που προκλήθηκε από τη βασιλοµεταξική σπείρα, που διατάχτηκε από τους εγγλέζους ιµπεριαλιστές, δεν µπορεί να έχει την παραµικρή σχέση µε την υπεράσπιση της πατρίδος µας. Ούτε είναι βέβαια «πόλεµος κατά του φασισµού», όπως δήλωσε κυνικά ο αρχιφασίστας Μεταξάς, ο δήµιος του λαού µας. Μα ούτε και πόλεµος για την απελευθέρωση των ελληνικών µειονοτήτων της Αλβανίας άπ' το ζυγό του ιταλικού φασισµού και της Αλβανικής αστοτσιφλικάδικης κλίκας, γι' αυτό ο πόλεµος αυτός δεν µπορεί νάχει καµµιά σχέση µε την ελευθερία» (ένθ. άνωτ. σ. 509-510).

   Μετά την κήρυξιν του πολέµου, ο Ζαχαριάδης έγραψε µίαν επιστολήν µε ηµεροµηνίαν 31 Οκτωβρίου 1940 και εκάλει τους Έλληνας κοµµουνιστάς «να δώσουν όλες τους τις δυνάµεις, δίχως επιφύλαξη, στον πόλεµον αυτόν, που τον διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά». Κατόπιν, την 26 Νοεµβρίου 1940, ο Ν. Ζαχαριάδης ανακαλεί την προηγουµενην επιστολήν του και ισχυρίζεται ότι η Ελλάς κάνει κατακτητικόν πόλεµον!!! Πλέον αυτού του «ανοιχτού
γράµµατος» ο Ν. Ζαχαριάδης στέλνει και τρίτην επιστολήν (15 Ιαν. 1941) προς τα µέλη και στελέχη του ΚΚΕ όπου χαρακτηρίζει τον πόλεµο φασιστικό, καταχτητικό, ιµπεριαλιστικό από Ελληνικής πλευράς και υποστηρίζει ότι ο Μεταξάς είναι ο ύπ' αριθµ. 1 εχθρός του λαού και της χώρας!!!

   Ο βούλγαρος κοµµουνιστής Γ. ∆ηµητρώφ οµιλών την 23ην Αυγούστου 1940 από ραδιοφώνου σχετικώς µε το γερµανοσοβιετικόν σύµφωνον είπεν τα εξής ανισόρροπα:

   «Το γερµανοσοβιετικό σύµφωνο αποτελεί ένα όργανο ειρήνης. ∆εν εξασφάλισε µονάχα την ειρήνη στους λαούς της Ε.Σ.Σ.∆. µα έδωσε τη δυνατότητα και στους άλλους λαούς, ιδιαίτερα τους βαλκανικούς, να γλυτώσουν απ' τον πόλεµο. Μα οι βαλκανικές Κυβερνήσεις δεν επωφελήθηκαν απ' την ευκαιρία αυτή κι ο πόλεµος απειλεί σήµερα να τραβήξει στα δίχτυα του τις βαλκανικές χώρες. Πιο άµεσα απ' όλες απειλείται απ' τη µεγαλύτερη καταστροφή η Ελλάδα εξ αιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης της, που προκάλεσε τη δυσπιστία και των δύο εµπολέµων παρατάξεων» («Ριζοσπάστης» 30 Αυγ. 1940).

   Επανέρχοµαι στα γράµµατα του Ζαχαριάδη. Μόλις εκηρύχθη ο πόλεµος του '40, ο Ζαχαριάδης έστειλε τρεις επιστολάς (ανοιχτά γράµµατα) τα οποία παραθέτω και σας καλώ να τα µελετήσετε.
Επιστολή πρώτη της 31 Οκτωβρίου 1940, δηµοσιευθείσα στον καθηµερινόν τύπον της 2 Νοεµβρίου 1940: 

   «Προς τον Υφυπουργό ∆ηµοσίας Ασφαλείας
   Ανοιχτό Γράµµα
   Ο φασισµός τον Μουσσολίνι χτύπησε την Ελλάδα πισώπλατα, δολοφονικά και ξετσίπωτα µε σκοπό να την υποδουλώσει και εξανδραποδίσει. Σήµερα όλοι οι Έλληνες παλεύουµε για τη λευτεριά, την τιµή, την εθνική µας ανεξαρτησία. Η πάλη θα είναι πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή. Μα ένα έθνος που θέλει να ζήσει πρέπει να παλεύει, αψηφώντας τους κινδύνους και τις θυσίες. Ο λαός της Ελλάδας διεξάγει σήµερα έναν πόλεµο εθνικοαπελευθερωτικό, ενάντια στο φασισµό του Μουσσολίνι. ∆ίπλα στο κύριο µέτωπο και Ο ΚΑΘΕ ΒΡΑΧΟΣ, Η ΚΑΘΕ ΡΕΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ, ΚΑΛΥΒΑ ΜΕ ΚΑΛΥΒΑ, Η ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ, ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ.
   Κάθε πράκτορας του φασισµού πρέπει να εξοντωθεί αλύπητα. Στον πόλεµο αυτό που τον διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά, όλοι µας πρέπει να δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις, δίχως επιφύλαξη. Έπαθλο για τον εργαζόµενο λαό και επιστέγασµα για το σηµερινό του αγώνα, πρέπει να είναι και θα είναι µια καινούργια Ελλάδα της δουλειάς, της λευτεριάς, λυτρωµένη από κάθε ξενική, ιµπεριαλιστική εξάρτηση, µ' έναν πραγµατικά παλλαϊκό πολιτισµό. Όλοι
στον αγώνα, ο καθένας στη θέση του και η νίκη θα είναι νίκη της Ελλάδας και του λαού της. Οι εργαζόµενοι όλου του κόσµου στέκουν στο πλευρό µας.
ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ
Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.»

   Επιστολή δευτέρα της 26 Νοεµβρίου 1940, αναδηµοσιευθείσα εις «Ριζοσπάστην» (9 Μαρτίου 1947):
«Μεταξάν Πρωθυπουργόν
Ανοιχτό Γράµµα

   Ολόκληρος ο λαός της Ελλάδας ξεσηκώθηκε σαν ένας άνθρωπος και χάλασε τα σχέδια του φασισµού. Με το αίµα του ο λαός εξασφάλισε τη λευτεριά και την ανεξαρτησία του. Έξω απ' αυτά η Ελλάδα δεν έχει καµµιά θέση στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο ανάµεσα στην Αγγλία και Ιταλία-Γερµανία. Αφού ο λαός µας υπερασπίσει αποτελεσµατικά την ανεξαρτησία και την εθνική λευτεριά του, σήµερα ένα µοναχά πράµα θέλει: Ειρήνη και ουδετερότητα µε τούτους τους όρους:
1) Να ξανάρθουν τα πράγµατα όπως ήταν στις 28 του Οχτώβρη 1940 δίχως καµιά εδαφική-οικονοµική-πολιτική ζηµία σε βάρος της Ελλάδας.
2) Οι πολεµικές δυνάµεις της Αγγλίας να φύγουν όλες απ' τα χώµατα και τα νερά της Ελλάδας.
Με βάση τους δύο αυτούς όρους να ζητήσουµε αµέσως από την κυβέρνηση της Ε.Σ.Σ.∆. να µεσολαβήσει για να γίνει ελληνοϊταλική ειρήνη. Αυτό σήµερα είναι το µοναδικό εθνικολαϊκό συµφέρον. Και η πράξη έχει αποδείξει ότι µόνον η Ε.Σ.Σ.∆. σήµερα έσωσε την ειρήνη και ουδετερότητα της Γιουγκοσλαβίας - Βουλγαρίας - Τουρκίας.
26 του Νοέµβρη 1940
Ν. ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ

Υ.Γ. Είµαστε υποχρεωµένοι να ζητήσουµε ειρήνη έντιµη και δίχως κυρώσεις και για να ξεκαθαρίσουµε άλλη µια φορά τόσο τον εθνικό-αµυντικόαπελευθερωτικό χαρακτήρα του πολέµου που κάνουµε, όσο και ότι είµαστε ξένοι προς τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο που κάνουν οι πλουτοκρατικές µεγάλες δυνάµεις. Αν σήµερα δεν δουλέψουµε για µια έντιµη ειρήνη, ο πόλεµος θα χάσει για µας τον εθνικό αµυντικό χαρακτήρα του, θα γίνει κατακτητικός και τότε θα έχει αντίθετο το λαό.»

   Τρίτη επιστολή της 15 Ιανουαρίου 1941 προς όλα τα µέλη του ΚΚΕ:

   «Το γράµµα αυτό το γράφω, γιατί παρουσιάστηκε µια βασική ριζική διαφωνία µου µε την Προσωρινή ∆ιοίκηση που παρουσιάζεται σαν εκπρόσωπος του ΚΚΕ από το Σεπτέµβρη του 1940. Είχα δεχτεί την πολιτική
µόνο συνεργασία µε την Προσωρινή ∆ιοίκηση (παρά τους σοβαρούς δισταγµούς µου), γιατί είχα εµπιστευθεί σ' ένα παλιό σύντροφο να καθαρίσει το ΚΚΕ από τη χαφιεδική σφηκοφωλιά του Μάθεση - Παπαγιάννη.

   Από την πρώτη στιγµή είχα παρατηρήσει σοβαρά λάθη στην πολιτική γραµµή της Προσωρινής ∆ιοίκησης, που αυτή παρά τις υποδείξεις µου αρνήθηκε να τα διορθώσει, όπως δεν δέχτηκε και άλλες υποδείξεις µου. Η βασική, όµως, διαφωνία µας, που θ' αναφέρω πιο κάτω, µε αναγκάζει να µιλήσω ανοιχτά. Το γράµµα µου που δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες στις 2 του Νοέµβρη 1940 αποβλέπει στα παρακάτω:
1)Να δώσει έγκυρη ενιαία κατεύθυνση στους κοµµουνιστές όλης της χώρας. 2) Να κινητοποιήσει το λαό στην αντιφασιστική εξόρµηση για την εθνική ανεξαρτησία και λευτεριά. 3) Να αποκαταστήσει στο εσωτερικό τις λαϊκές ελευθερίες, µια λαϊκή αντιπλουτοκρατική πολιτική. 4) Να κάµει τον πόλεµο εθνικό αντιφασιστικό, αντιϊµπεριαλιστικό µε βασικό και µοναδικό σκοπό την εξασφάλιση της εθνικής µας ανεξαρτησίας, της ειρήνης και ουδετερότητας µας, έξω από τον γενικό ιµπεριαλιστικό πόλεµο. Αυτό θα µπορούσαµε να το πετύχουµε µόνο µ' έναν ολόπλευρο προσανατολισµό στην Ε.Σ.Σ.∆. και µε µια πραγµατική βαλκανική συνεργασία. Ο Μεταξάς από την πρώτη στιγµή έκανε το αντίθετο, έκανε πόλεµο φασιστικό, κατακτητικό πόλεµο. Ενώ, αφού διώξαµε τους Ιταλούς από την Ελλάδα, βασική προσπάθεια µας έπρεπε να είναι να κάνουµε µια ξεχωριστή, έντιµη και δίχως παραχωρήσεις ελληνοϊταλική ειρήνη, πράγµα που µπορούσε να γίνει µε τη µεσολάβηση της Ε.Σ.Σ.∆., η µοναρχοφασιστική δικτατορία συνέχισε τον πόλεµο για λογαριασµό, όχι του λαού της Ελλάδας, µα της πλουτοκρατίας και του αγγλικού ιµπεριαλισµού. Μετά το διώξιµο δε των Ιταλών από την Ελλάδα, το αίµα των φαντάρων µας χύνεται άδικα, σήµερα δε ο εγγλέζικος ιµπεριαλισµός εισπράττει σε αίµα των παιδιών της Ελλάδας, τους τόκους των κεφαλαίων που διέθεσε το 1935-36 για την παλινόρθωση του Γεωργίου και την εγκαθίδρυση της µοναρχοφασιστικής δικτατορίας του Μεταξά. Αφού δε ο Μεταξάς αρνιέται να αποκαταστήσει τις ελευθερίες του λαού, να εξασφαλίσει την ειρήνη της Ελλάδας και κάνει πόλεµο κατακτητικό ιµπεριαλιστικό, που όλα του τα βάρη τα πληρώνει ο λαός, παραµένει (ο Μεταξάς) κύριος εχθρός του λαού και της χώρας. Η ανατροπή του είναι το πιο άµεσο και ζωτικό συµφέρον του λαού µας. Λαός και στρατός πρέπει να πάρουν στα χέρια τους τη διαχείριση της χώρας και του πολέµου µε σκοπό ειρήνη, εθνική ανεξαρτησία, εσωτερικό αντιφασιστικό, αντιπλουτοκρατικό λαϊκό καθεστώς, ολόπλευρη προσέγγιση προς την Ε.Σ.Σ.∆. και βαλκανική συνεργασία µε βάση την ειρηνική λύση των εσωβαλκανικών διαφορών. Όλες τις απόψεις µου αυτές τις ανέπτυξα σε ένα ανοιχτό γράµµα και ένα σχέδιο απόφασης που στις 22-11-1940 έστειλα στην Προσωρινή ∆ιοίκηση. Αυτή αρνήθηκε να δεχτεί και να δηµοσιεύσει αναπτύσσοντας µιά καθαρά σοσιαλπατριωτική επιχειρηµατολογία που έχει αυτή τη βάση: Ο πόλεµος της Ελλάδας εναντίον της Ιταλίας στην Αλβανία είναι παρόµοιος µε τον πόλεµο της Ε.Σ.Σ.∆. - Φιλλανδίας και ότι ο Μεταξάς είναι ο πρωτεργάτης στον παγκόσµιο αντιφασιστικό αγώνα. Η Προσωρινή ∆ιοίκηση θέλει να υποδουλώσει ολοκληρωτικά το ΚΚΕ στην µοναρχοφασιστική δικτατορία αντί να οργανώσει την ανατροπή της. Έτσι η Προσωρινή ∆ιοίκηση και το ανοιχτό γράµµα µου της 2-11-1940 (που ακέραια την ευθύνη του την έχω εγώ µπροστά στο ΚΚΕ και στην Κ.∆.) το καταντά ένα καθαρό σοσιαλπατριωτικό ντοκουµέντο που πάει να λερώσει την τιµή του ΚΚΕ. Αύτη είναι η διαφωνία µου και η στάση της Προσωρινής ∆ιοίκησης. Έτσι, πίσω από τη στάση αυτή καθαρίζει ολότελα και τούτο: Ότι η Προσωρινή ∆ιοίκηση είναι δηµιούργηµα και όργανο του Μανιαδάκη και ότι ο Γιάννης Μιχαηλίδης, Ψηλός, Κατσαναίβης, Κάµος πρόδωσε την εντολή που είχε να καθαρίσει το ΚΚΕ από τη σπείρα του Μάθεση, πουλήθηκε στη µοναρχοφασιστική δικτατορία. Ύστερα από όλα αυτά, η στάση όλων των µελών και στελεχών οργανώσεων του ΚΚΕ και της ΟΚΝΕ µέσα στη χώρα και το µέτωπο πρέπει να είναι αύτη: Ο λαός της Ελλάδας υπερασπίζει στον πόλεµο αυτό µόνον την εθνική του ανεξαρτησία. Είναι ξένος ενάντια στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο Αγγλίας-Γερµανίας και Σία. Θέλει χωριστή, έντιµη, άµεση ειρήνη µε τη µεσολάβηση της Ε.Σ.Σ.∆. Αναγνωρίζει την αρχή της αυτοδιάθεσης µέχρις αποχωρισµού για όλους. Θέλει την ελευθερία του, τη δουλειά του, την επικράτηση της θέλησης του που του πνίγει ο Μεταξάς. Εξωτερική συµµαχία µε την Ε.Σ.Σ.∆. και αληθινή βαλκανική συνεννόηση. Οι λαοί και φαντάροι της Ελλάδας και Ιταλίας δεν είναι εχθροί µα αδέρφια και η συναδέλφωση τους στο µέτωπο θα σταµατήσει τον πόλεµο που κάνουν οι εκµεταλλευτές κεφαλαιοκράτες του. Για να γίνουν όλα αυτά, λαός και στρατός πρέπει να ανατρέψουν τη µοναρχοφασιστική δικτατορία του Μεταξά που είναι ο κύριος και βασικός εχθρός τους και να εγκαθιδρύσουν τη λαϊκή αντιφασιστική κυβέρνηση. Για να µπορεί ένας λαός να κρατεί την εθνική λευτεριά, πρέπει να είναι και εσωτερικά λεύτερος. Λαός εσωτερικά σκλάβος δεν θάναι άξιος να κρατήσει και την εθνική του ανεξαρτησία και κάθε νίκη του εσωτερικού του τυράννου θα δυναµώνει τη σκλαβιά του.

   Αυτός είναι σήµερα ο δρόµος του ΚΚΕ. Κάθε µέλος-στέλεχος οργάνωσης αυτή τη γραµµή πρέπει να µπάσει στις µάζες και οργανώνοντας τες γύρω απ' αυτή, να την επιβάλει νικηφόρα. Ακόµα µην ξεχνάτε ούτε στιγµή τους φυλακισµένους και εξορίστους µας. Στην Κέρκυρα κάθε στιγµή η ζωή των καλυτέρων παιδιών µας, Νεφελούδη, Σιάντου, Παρτσαλίδη και τόσων άλλων, είναι σε άµεσο κίνδυνο από το µαχαίρι του Μεταξά και τις µπότες του Μουσσολίνι. Εγώ είµαι γερός και καλά. Όλη µου η σκέψη και η καρδιά µου είναι στο Κόµµα, όπως και η ζωή µου είναι δοσµένη σ' αυτό.

Ζήτω το ΚΚΕ! Ζήτω η Κ.∆.!
Αθήνα, κρατητήρια Γενικής Ασφαλείας. 15-1-1941
Γεια – χαρά
ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ»

(...)

   Ο εγκληµατίας Φλωράκης εις συνέντευξίν του στο «Βήµα» (912-2001) είπε για το πρώτο γράµµα του Ζαχαριάδη, αλλ' απεσιώπησε τα δύο άλλα και τας επισήµους ανακοινώσεις του ΚΚΕ που επρόδιδαν την 28ην Οκτωβρίου. ∆ηλαδή οι εγκληµατίαι του ΚΚΕ προσπαθούν να αποκρύψουν τας προδοσίας των.
Τας επιστολάς του Ν. Ζαχαριάδη αργότερον ανεγνώρισε ως γνήσιας µε επιστολήν του, που εδηµοσιεύθη στον «Ριζοσπάστην» (11 Μαρτίου 1947).
Τον Ιούνιον του 1941 η ένδοξος Ελλάς ελύγισε προ της υλικής υπεροχής των Γερµανών.
   Για το ΚΚΕ υπεύθυνος του πολέµου ήτο «η βασιλοµεταξική σπείρα» και εις κύριον άρθρον του «Ριζοσπάστη» (17 Ιουνίου 1941) οι κουκουέδες αδιαντρόπως πλαστογραφούν την ιστορίαν, λησµονούν οτι µας επετέθησαν οι Ιταλοί κι αποδίδουν την ευθύνην του πολέµου στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Ιδού τι γράφουν:

   Μόνον ο τύπος του κόµµατος µας στάθηκε ο µοναδικός και ατρόµητος πολέµιος των µεγάλων αυτών εχτρών της Ελλάδας κι ανάµεσα στο διωγµό το φοβερό που οργάνωσαν εναντίον του τα όργανα της διχτατορίας, κατάφερε ως το τέλος να συνεχίσει την έκδοση του και να χτυπά αλύπητα κι ανειρήνευτα τον πρώτο εχτρό της χώρας µας, τη µισητή Βασιλοµεταξική σπείρα. Μόνον ο τύπος µας ξεσκέπασε έγκαιρα το ξεπούληµα της χώρας µας στους Εγγλέζους ληστές ιµπεριαλιστές και συνεπούµενα την έξοδο της Ελλάδας απ' την ουδετερότητα. Μόνον ο «Ρίζος» µας βροντοφώναξε για τον κίνδυνο που διέτρεχε η χώρα µε την έξοδο της στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο στο πλευρό των Εγγλέζων και ενάντια στον άξονα, χωρίς κανένα συµφέρον για το Λαό µας µα µονάχα για τα συµφέροντα του Εγγλέζικου κεφαλαίου, της Βασιλοµεταξικής κλίκας και µιας γκρούπας της ντόπιας πλουτοκρατίας και καλούσε το λαό µας να παλαίψει για την ουδετερότητα του κι ανεξαρτησία της χώρας µας. Και µέσα στη συνέχεια τον καταστροφικού για το λαό µας πολέµου, µέσου του «Ρίζου» υπέδειξε το κόµµα µας σαν µοναδική σωτηρία για τη χώρα µας την ανατροπή της πουληµένης διχτατορικής σπείρας, την ανάληψη της εξουσίας από µια Κυβέρνηση Μετώπου Εθνικής - Σωτηρίας - Ειρήνης, που θα υπέβαλλε προτάσεις ειρήνης στον Άξονα χωρίς προσαρτήσεις κι αποζηµιώσεις και θα προσανατολίζονταν οικονοµικά και πολιτικά µε την Ε.Σ.Σ.∆.


Βιβλίο: Ο ΛΑΟΣ ΞΕΧΝΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Συγγραφέας: Κ. Πλεύρης
Εκδόσεις: ΗΛΕΚΤΡΟΝ 
152 – 159, 164 – 165

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις