ΑΝΔΡΙ ΑΓΑΘΩ ΚΑΚΟΝ ΟΥΔΕΝ

Σωκράτης: Οὐκ ἔστιν ἀνδρί ἀγαθ κακὸν οὐδὲν οὔτε ζῶντι, οὔτε τελευτήσαντι, οὐδὲ ἀμελεῖται ὑπὸ θεῶν τὰ τούτου πράγματα.


Απόδοση: Δεν υπάρχει για τον Αγαθό άνθρωπο κανένα κακό, ούτε όταν ζει ούτε όταν πεθάνει, και ότι δεν αμελούν οι θεοί να φροντίζουν τις υποθέσεις του.

Απολογία Σωκράτους 41d
Πλάτων
Εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ
Σελίδα 90

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις