ΕΙΣ ΦΡΟΝΩΝ ΜΥΡΙΩΝ ΜΗ ΦΡΟΝΟΥΝΤΩΝ ΚΡΕΙΤΤΩΝ ΕΣΤΙΝ

Σωκ.: Εἷς φρονῶν μυρίων μὴ φρονούντων κρείττων ἐστίν, καί τοῦτον ἄρχειν δεῖ, τοὺς δ΄ ἄρχεσθαι.

Απόδοση: Ένας νοήμων άνθρωπος είναι ισχυρότερος από χιλιάδες μη έλλογους και αυτός αρμόζει να εξουσιάζει, εκείνοι να υπακούουν. 
490a
σελ.: 532

   Η Σωκρατική θεώρηση συνειγορεί υπέρ της αξιολογικής ιεραρχίας των ανθρώπων.
   Ένας σοφός είναι ανώτερος και ισχυρότερος από μυριάδες μη σοφούς, τους οποίους αρμόζει να κατευθύνει και να εξουσιάζει, ενώ αυτοί να άρχονται και να υπακούουν τις επιταγές του ιθύνοντος νου.
   Υφίσταται όμως μια θεμελιώδης προϋπόθεση για την πραγμάτωση αυτής της υπεροχής. Οι φρονούντες πρέπει πρωτίστως να γνωρίζουν τον εαυτό τους (γνῶθι σαυτόν).
   Η αυτογνωσία προηγείτε της πολιτικής κυριαρχίας.
   Η αυτογνωσία ενέχει την Αυτοκυριαρχία και την Εγκράτεια. Ο ηγεμών νους διαβιβάζει την αρχή του στον θυμό και την επιθυμία, πραγματώνοντας τις επιταγές της αέναης αυθύπαρκτης Δικαιοσύνης και της διασφαλιστικής εγκράτειας που πραγματώνει η Σωφροσύνη. 
Εισαγωγή σελίδα: 223 – 225

*Ανάλυση του όρου "κρείττων" μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ
-----------------------------------

Ο Σώφρων άνθρωπος, όπως τον ερμηνεύσαμε, είναι δίκαιος, ανδρείος και ευσεβής, είναι απολύτως ενάρετος άνδρας και ως ενάρετος ενεργεί ορθά και ωραία σε κάθε έκφανση της δράσης του.
507c
σελ.: 617

Βιβλίο: Γοργίας
Συγγραφέας: Πλάτων
Εκδόσεις: Ζήτρος

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις