Α΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

   Ὁ στρατός μας περνᾶ τά σύνορα τήν 5ην Ὀκτωβρίου, ἡμέραν Παρασκευήν καί ὥραν 9ην τό πρωΐ. Τά Ελληνόπουλα θα ξεπλύνουν μέ τό αἶμα των τήν ταπείνωσιν τοῦ 1897. Πρώτη μάχη εἰς τήν Ἐλασσόνα. Νίκη καί θριαμβευτική ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως. Τήν 9ην Ὀκτωβρίου ἄλλη τρομερά μάχη, πού κατέληξε εἰς τήν ὁλοκληρωτικήν συντριβήν των Τούρκων, οἱ ὁποῖοι ἐτράπησαν εἰς ἄτακτον φυγήν. “Μέχρι τά Σέρβια”, γράφει ο Μεταξᾶς, “ὁ δρόμος ἦτο γεμᾶτος ἀπό πτώματα τουρκικά”.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Βιογραφία
Κ. Πλεύρης
ΗΛΕΚΤΡΟΝ
ΣΕΛΙΔΑ: 63

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις