Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (4)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

1α΄

Χαίρομαι ἄν εἶμαι μόριο μέ συνείδηση τοῦ ἑλληνισμοῦ μου (la conscience de ma nation).

5α΄

Έναντίον στό ρεῦμα τοῦ κοσμοπολιτισμοῦ πηγαίνει τό ρεῦμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί κάθε ἐθνισμοῦ. Ὁ πολιτισμός τῆς Εὐρώπης ὁ τωρινός πηγαίνει κατά τόν κοσμοπολιτισμό. Οἱ περισσότεροι ἀφήνονται στό ρεῦμα αὐτό. Εἶναι ὅμως καί πολλοί πού δέν ἀφήνονται. Τί κάνου αὐτοἰ; Κλείνοντας στό καυκί τους ἀπό σιχαμό γιά τή μετριότητα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ καί τοῦ κοσμοπολιτισμοῦ. Ὅσο μέτριο καί ἄν εἶναι τό σπίτι τους, τό καυκί τους, ὅμως καλλίτερο εἶναι ἀπό τόν κοσμοπολιτισμό καί τούς ἐμπνέει περισσότερο. Ἐκεῖ βρίσκουν καί καλλιεργοῦν τή δροσερή πηγή κάθε δύναμής τους. [66]

10α΄ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία

Ὑποστηρίζω τήν ὀρθόδοξη θρησκεία, ἐπειδή εἶναι ἑλληνική. (...) [68]

13α΄ Μέσα στό ἔθνος μου

(...)
Μ' ἀρέσει νά βλέπη κανείς τούς δεσμούς του, αὐτό θά πῆ ἐλευθερία. Καί τό ἔθνος εἶναι ἕνας δεσμός, καί δέν μποροῦμε μεῖς νά τόν σπάσωμε. Εἶμαι Ἕλληνας, ὄχι γιατί τό θέλησα ἐγώ, ἀλλά ἐπειδή ἔτσι γεννήθηκα. Καί θά ἤμουν ἀνόητος νά ἀρνηθῶ τόν ἐθνισμό μου.
(...) [70]ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΕΡΓΑ Α΄ / Ὁ Ἑλληνισμός καί οἱ Ἕλληνες
Ίων Δραγούμης
Εκδόσεις ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

Διαβάστε το προηγούμενο άρθρο εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις