Ο ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΕΡΩΣ ΕΜΠΝΕΕΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ


(Παυσανίας): τοῖς γὰρ βαρβάροις διὰ τὰς τυραννίδας αἰσχρὸν τοῦτό γε καὶ ἥ γε (c) φιλοσοφία καὶ ἡ φιλογυμναστία· οὐ γὰρ οἶμαι συμφέρει τοῖς ἄρχουσι φρονήματα μεγάλα ἐγγίγνεσθαι τῶν ἀρχομένων, οὐδὲ φιλίας ἰσχυρὰς καὶ κοινωνίας, ὃ δὴ μάλιστα φιλεῖ τά τε ἄλλα πάντα καὶ ὁ ἔρως ἐμποιεῖν. ἔργῳ δὲ τοῦτο ἔμαθον καὶ οἱ ἐνθάδε τύραννοι·

Απόδοση:

Γιατὶ λόγ τῶν τυραννικῶν πολιτευμάτων οἱ βάρβαροι καὶ τοῦτο τὸ θεωροῦν αἰσχρόν καὶ τὴ φιλοσοφία – καταλαβαίνεται; – καὶ τὸν ἀθλητισμό· κι αὐτὸ γίνεται, νομίζω ἐπειδὴ δὲν συμφέρει στοὺς ἄρχοντας νὰ γεννιοῦνται μέσα στῶν ὑπηκόων τὶς ψυχὲς μεγάλα φρονήματα καὶ δυνατὲς φιλίες καὶ συντροφιές, ὅσα δηλαδὴ ναὶ μὲν τὰ ἐμπνέουν συνήθως κι΄ ἄλλα πράγματα, ἀλλὰ πρὸ πάντων τὰ ἐμπνέει ὁ Ἔρως. 

Πλάτωνος Συμπόσιον 182c 
Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος
σελ.: 106

Ακούστε το εν λόγω απόσπασμα στο παρακάτω βίντεο.


Το οποίο αποτελεί απόσπασμα ενός εκ των διαδικτυακών εκπομπών της διδάκτορος κ. Άννας Χ. Μαρκοπούλου. Η εν λόγω εκπομπή έχει τίτλο: "Ουράνια - Πάνδημος Αφροδίτη. Δύο αρχέτυπα ψυχής." και αναλύει διεξοδικώς τον λόγο του Παυσανία στο Πλατωνικό Συμπόσιο.

Ολόκληρη την εκπομπή μπορείτε να την παρακολουθήσετε ΕΔΩ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις