ΤΟ ΤΕ ΚΟΙΝΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΠΡΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΕΙ ΤΙΘΕΙΜΕΘΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΛήθων


Τό τε κοινὸν τῆς πόλεώς τε καὶ γένους, ἐς ὃ τελοῦμεν, συμφέρον πρὸ τοῦ ἰδίου ἀεὶ τιθείμεθα
(...)
τὸ δὲ τῶν ὅλων ἀεὶ κοινὸν ἀγαθὸν τοῦ ἑκάστῳ ἰδίου τε καὶ [οἰκείου] μέρους ἁπανταχῆ προτετιμήκατε.

Απόδοση:
Να θέτουμε το πάντοτε το κοινό συμφέρον της πόλης και του γένους στο οποίο ανήκουμε πάνω από το δικό μας
(...)
Θέτετε όμως πάντα σε ανώτερη μοίρα το κοινό αγαθό έναντι του ατομικού
Νόμων Συγγραφή 150
~~~
Μὴ κοινοῦ ἀγαθοῦ γένεος ὀλιγωρήσαιμι
Τοῦ ΄μοῦ, ὅτου τίς μοι δύναμις· πρόφρων δὲ τὸ κοινὸν
Δρῶν εὖ, τοῦθ΄ ἅμα καὶ ἐμὸν εἰδοίην μέγ΄ ὄνειαρ.

Απόδοση:
Ας μην παραμελήσω, ανάλογα με τη δύναμη που έχω, το κοινό
καλό του δικού μου γένους· το να υπηρετώ πρόθυμα
το κοινό καλό, αυτό ας το θεωρώ συνάμα και δικό μου μεγάλο όφελος.
Νόμων Συγγραφή 222 


Το διαβάσαμε από το βιβλίο «Γεώργιος Γεμιστός – Πλήθων, Νόμων Συγγραφή», σελίδα 244, 344 που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΖΗΤΡΟΣ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις