ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΩΖΕΙΝ   Με απώτερο σκοπό, λοιπόν, «το γένος σώζειν» (50), επικεντρώθηκε (ο Γεώργιος Γεμιστός – Πλήθων) στην εφαρμογή ενός ευρύτερου μεταρρυθμιστικού προγράμματος που θα επέφερε, όπως πίστευε, την αναγέννηση της αυτοκρατορίας. Κατά την παραμονή του στον Μυστρά θέλησε να εφαρμόσει στην πράξη το πολίτευμα «τῆς ἐν ἄρχουσι φιλοσοφίας», μιμούμενος την αντίστοιχη προσπάθεια του Πλάτωνα. Στο έργο του «Περὶ τῶν μετὰ τὴν ἐν Μαντινείᾳ μάχην» περιγράφει την εικόνα του Πλάτωνα στην αυλή των τυράννων των Συρακουσών, καθώς προσπαθεί να πείσει τον Διονύσιο να εφαρμόσει την διδασκαλία του (51). Οι δύο συμβουλευτικοί του λόγοι (προς τον Δεσπότη Θεόδωρο και τον Αυτοκράτορα Μανουήλ) αποτελούν χειροπιαστό αποτέλεσμα μιας τέτοιας προσπάθειας. Αντιμετωπίζει καίρια ζητήματα και προτείνει συγκεκριμένες λύσεις: αναδασμό της γης, εθνική παραγωγή, οργάνωση της διοίκησης και της φορολογίας, εθνικοποίηση του στρατού (52). Αναφέρεται, τέλος, στην ανάγκη εθνικής ομοιογένειας και προφέρει την παροιμιώδη πλέον άποψη: «Ἕλληνες ἐσμὲν τὸ γένος, ὧν ἡγεῖσθε καὶ βασιλεύετε, ὡς ἥ τε φωνὴ καὶ ἡ πάτριος παιδεία μαρτυρεῖ» (53).

Σημειώσεις:

50. Συμβουλευτικός προς Θεόδωρον, σ. 131.14.
51. Βλ. στην έκδ. του E. Maltese, σ. 10.13 κ.ε.
52. Βλ. Σ. Σπέντζας, Γ. Γεμιστός – Πλήθων. Ο φιλόσοφος του Μυστρά. Οι οικονομικές, κοινωνικές και δημοσιονομικές του απόψεις, Αθήνα 1987.
53. Εις Μανουήλ Παλαιολόγον, σ. 247.14-15.

Το διαβάσαμε από την εισαγωγή του κ. Δ. Κ.
Χατζημιχαήλ, από το βιβλίο «Γεώργιος Γεμιστός – Πλήθων, Νόμων Συγγραφή», σελίδα 32 – 33 που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΖΗΤΡΟΣ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις