ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗ Α. ΠΑΠΑΓΟΥ ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕΜΟΘέμα: Ημερισία Διαταγή Αρχιστρατήγου ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α
ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ: Μονάδες Στρατού, Ε.Β.Υ.
Ε.Β.Λ., Ε.Β. ΧΩΡ/ΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓ. Αριθμ. Πρωτ. 231050
Αριθμ. Φακ. 4009/39
  • Στρατιωτικών (Γρ. Υπουργ.)
  • Ναυτικών (Γ.Ε.Ν./Γ)
  • Αεροπορίας (Γ.Ε.Α./Α)
  • Δημ. Τάξεως
8 Αυγούστου 1949
   Συμπληρώθηκαν τρία και πλέον χρόνια στα οποία αι Εθνικαί Ένοπλαι Δυνάμεις αγωνίζονται τον πλέον σκληρόν και ιδιόρρυθμον Αγώνα, τον οποίον επέβαλε μια προδοτική Ελληνόφωνος μειοψηφία ως όργανα και εμπροσθοφυλακή του Σλαβικού Ιμπεριαλισμού.
   Ο αντίχριστος Κομμουνισμός με τα σατανικά του εμβλήματα, πίσω από τα οποία καλύπτει το έγκλημα, την δολοφονίαν, την καταστροφήν και την απαθλίωσιν, ο συμμοριτισμός, ο οποίος εφήρμοσε κοντά σ΄ όλα αυτά τα απάνθρωπα μέτρα και αυτό το παιδομάζωμα, επιμένει να σβήσει τη φυλή μας από το πρόσωπο της γης.
   Ευτυχώς το Ελληνικό Έθνος αντελήφθη εγκαίρως τους κινδύνους και με πρωτοπόρους τας Ενόπλους Δυνάμεις αντιμετώπισε αποτελεσματικά τα καταχθόνια σχέδια του ξενόδουλου Κομμουνισμού.
   Ο Λαός μας, ο οποίος έχει βαθιά ριζωμένη την πίστη προς την πατρίδα και την θρησκεία, την αγάπη προς την οικογένεια και την πραγματικήν ελευθερίαν, εδέχθη με καρτερίαν όλας τας θυσίας και όλας τας καταστροφάς και προσφέρει καθημερινώς ο αίμα του για τον ιερό αγών προς διάσωσιν των ιερών και οσίων της φυλής.
   Αξιωματικοί, υποαξιωματικοί και στρατιώται! Είσθε το άνθος του λαού μας και αποτελείτε την ένοπλον δύναμιν του Έθνους μας, το οποίο οσονδήποτε σκελετωμένο και αν είναι από έναν πόλεμο που διαρκεί τώρα συνέχεια εννέα χρόνια, δεν γέρνει το κεφάλι.
   Είσθε πανταχού παρόντες από βουνό σε βουνό της αγαπημένης μας πατρίδας και με αυταπάρνηση, καρτερίαν και αυτοθυσίαν καταφέρατε αλύπητα χτυπήματα κατά του ύπουλου εχθρού.
   Με την βοήθεια και την συμπαράσταση των συμμάχων μας, από έτους 1949 είναι αναμφισβήτητον, ότι περάσαμε ες τον δρόμο της Νίκης.
   Ο κομμουνιστοσυμμοριτισμός αισθάνεται πλέον ότι τα πόδια του δεν είναι στέρεα, ότι και αυτές οι βάσεις του στον ΓΡΑΜΜΟ και στο ΒΙΤΣΙ, πίσω από τι οποίες έχει υποστηρικτάς και εφοδιαστάς τους προαιώνιους εχθρούς της Ελλάδας. Αγωνιά και τρέμει να αντιμετωπίση τας ενδόξους Εθνικάς Δυνάμεις.
   Αι Εθνικές μας Δυνάμεις είναι ισχυραί όσον ποτέ άλλοτε. Δεν εσταμάτησαν από τότε που απελευθέρωσαν το μαρτυρικό Καρπενήσι, χαρίζουν εις το Έθνος συνεχείς νίκες.
   Θα συνεχίσουν και τώρα παρακολουθούμεναι από ταις ιερές σκιές των ηρώων νεκρών μας που έπεσαν στον ιερόν αυτόν αγώνα επιβιώσεως της φυλής.
   Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΑ μας, η οποία έκαμε το θαύμα της το 1940, θα ευδοκήση και τώρα να μεσιτεύση στον Παντοδύναμο Θεόν να ευλογήση τα τιμημένα όπλα μας και να μας χαρίση την τελική Νίκην.

«Εμπρός, λοιπόν, για την συνέχισιν του αγώνος με αποφασιστικότητα για την Νίκην και ο Θεός μαζί μας».

Ο ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΓΟΣ

Το διαβάσαμε από το βιβλίο: Επιχείρησις “ΠΥΡΣΟΣ” Αι μάχαι ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΙΤΣΙ 1949 και η συντριβή του ξενοκίνητου «Δ.Σ.Ε.» Τόμος Α΄
Του Συνταγματάρχη ΠΕΖ. Ε.Α. Γεώργιου Β. Πάτση
Από τις Εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ
Σελίδες: 181 – 182
*Ειδική έκδοση για την εφημερίδα Κυριακάτικη Δημοκρατία
~ Κατά την 25ην ημέρα του Αυγούστου, το 1949, εκδηλώνεται η τρίτη και τελευταία φάση του νικηφόρου σχεδίου ΠΥΡΣΟΣ ~

Στο Βίτσι και στο Γράμμο...
κάποιοι θάφτηκαν στην άμμο...

Ὁρμῆστε Γραμμομάχοι, ὀρθῶστε τὸ κορμί.
Ἡ Δόξα παραστέκει στὴ Θεία σας ὁρμή.
Τοῦ Γράμμου τὸ τραγοῦδι ἂς γίνῃ Προσευχή, βαθειὰ γιὰ ν΄ ἀκουστῇ σὲ κάθε ἐλεύθερη ψυχή.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις